Agenda

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 5.00 pm, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

5.00 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion

5.05 pm

4.

Iechyd Meddwl Plant - Adroddiad Ymchwiliad Drafft pdf eicon PDF 221 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.30 pm

5.

Adroddiad Blynyddol Ysgolion Caerdydd

6.15 pm

6.

Cyfraniad Consortiwm Canolbarth y De at godi safonau yng Nghaerdydd pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.25 pm

7.

CTY yr 21ain Ganrif - Darpariaeth Gynradd ac Uwchradd y Blynyddoedd Cynnar i wasanaethu Adamsdown a Sblot

6.45 pm

8.

CTY yr 21ain Ganrif - Darpariaeth Gynradd Newydd i wasanaethu rhannau o Radur, Pentre-poeth, Creigiau, Sain Ffagan a’r Tyllgoed.

7.05 pm

9.

CTY yr 21ain Ganrif - Darpariaeth Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

7.25 pm

11.

Y Ffordd Ymlaen

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf