Agenda

Pwyllgor Safonau a Moeseg - Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 5.30 pm, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 134 KB

4.

Adroddiad y Panel Gwrandawiad pdf eicon PDF 401 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Arolwg Aelodau 2019 - 2020 pdf eicon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau Chwythu'r Chwiban pdf eicon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cwynion Cod Ymddygiad Aelodau - Chwarter 3, 2019 - 20 pdf eicon PDF 362 KB

8.

Arylswadau Cyfarfodydd pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Gwaith Ymlaen 2020 - 2021 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Buddiannau Personol Uwch Swyddogion pdf eicon PDF 382 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Materion Brys (os o gwbl)

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 8 Gorffennaf 2020