Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

42.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

43.

Datgan Buddiannau

44.

Cofnodion pdf eicon PDF 94 KB

Busnes y Cadeirydd

45.

Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio (Diweddariad Llafar)

46.

Sarah McGill - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol pdf eicon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

Materion Gweithredol

47.

Jane Thomas - Polisi Dilysu Seiliedig ar Risg - Asesiad Budd-dal Tai a’r Dreth Gyngor pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Diweddariad ar Gyllid gan gynnwys materion Gwydnwch

49.

Rheoli Risgiau Corfforaethol (Canol Blwyddyn) pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid

50.

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC pdf eicon PDF 119 KB

Llywodraethiant a Rheoli Risg

51.

Adroddiad Hanner Blwyddyn pdf eicon PDF 35 KB

Dogfennau ychwanegol:

Swyddfa Archwilio Cymru

52.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio pdf eicon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

Gohebiaeth Graffu

Rheolaeth Trysorlys

54.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 37 KB

55.

Eitemau Brys (os oes rhai)

Archwilio Mewnol

56.

Ian Arundale - Cais am Absenoldeb pdf eicon PDF 57 KB

57.

Gwahardd y Cyhoedd

58.

Negeseuon Allweddol - Adroddiad Gwella Blynyddol ac Adroddiad Archwilio Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol pdf eicon PDF 514 KB

Dogfennau ychwanegol:

59.

Adroddiad Perfformiad pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

60.

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

61.

Camau sy’n weddill pdf eicon PDF 40 KB

62.

Dyddiad y cyfarfod nesaf