Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 94 KB

4.

Cais Cadeirydd

4.1

Ian Arundale - Cais am Absenoldeb pdf eicon PDF 57 KB

4.2

Rhwydwaith Cadeiryddion Pwyllgorau Archwilio (Diweddariad Llafar)

5.

Materion Gweithredol

2.20 pm

5.1

Sarah McGill - Diweddariad ar yr Amgylchedd Rheoli Mewnol pdf eicon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.45 pm

5.2

Jane Thomas - Polisi Dilysu Seiliedig ar Risg - Asesiad Budd-dal Tai a’r Dreth Gyngor pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyllid

3.05 pm

6.1

Diweddariad ar Gyllid gan gynnwys materion Gwydnwch

7.

Llywodraethiant a Rheoli Risg

3.15 pm

7.1

Rheoli Risgiau Corfforaethol (Canol Blwyddyn) pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.35 pm

8.

Swyddfa Archwilio Cymru

8.1

Negeseuon Allweddol - Adroddiad Gwella Blynyddol ac Adroddiad Archwilio Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol pdf eicon PDF 514 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.2

Diweddariad ar Gynnydd Gweithgarwch/Adroddiad SAC pdf eicon PDF 119 KB

9.

Traciwr SAC/Astudiaethau Eraill

3.55 pm

10.

Rheolaeth Trysorlys

10.1

Adroddiad Perfformiad pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.2

Adroddiad Hanner Blwyddyn pdf eicon PDF 35 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.10 pm

11.

Archwilio Mewnol

11.1

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Archwilio pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.2

Diweddariad ar Gynnydd y Tîm Ymchwilio pdf eicon PDF 56 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Gohebiaeth Graffu

13.

Camau sy’n weddill pdf eicon PDF 40 KB

14.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith pdf eicon PDF 37 KB

15.

Eitemau Brys (os oes rhai)

16.

Dyddiad y cyfarfod nesaf