Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd - Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2019 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

33.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

34.

Datgan Buddiannau

35.

Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Cais Cerbyd Bri - Telsa Model S pdf eicon PDF 47 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Canllaw Diwygiedig ar Bennu Addasrwydd Ymgeiswyr a Thrwyddedeion yn y Meysydd Cerbydau Llogi Preifat a Hacni pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Eitemau Brys (os oes rhai)