Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 17eg Chwefror, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

21.

Datgan Buddiannau

22.

Cofnodion pdf eicon PDF 202 KB

23.

Adran 53 Gorchymyn Addasu, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Dolydd yr Eglwys Newydd pdf eicon PDF 360 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Adran 257 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (Gwyro'r Llwybr Cerdded yng Nghae'r Castell, Caerdydd) pdf eicon PDF 418 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirpwyedig - Ionawr 2021 pdf eicon PDF 94 KB

26.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 17 Mawrth 2021