Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 16eg Rhagfyr, 2020 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

3.

Penodi’r Pwyllgor a’r Cylch Gorchwyl

4.

Minutes pdf eicon PDF 192 KB

5.

Datgan Buddiannau

6.

Deisebau

7.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

10.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 27 Ionawr 2021