Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 26ain Chwefror, 2020 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

42.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

43.

Cofnodion pdf eicon PDF 180 KB

44.

Datgan Buddiannau

45.

Deisebau

46.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

47.

Ceisiadau a benderfynir gan Bwerau Dirprwyedig - Ionawr 2020 pdf eicon PDF 112 KB

48.

Eitemau Brys (os oes rhai)