Eich Aelodau o'r Senedd

Mae pedwar AoS etholaeth (Canol Caerdydd, Gogledd Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth a Gorllewin Caerdydd) ynghyd â phedwar AoS Rhanbarthol sy’n cynrychioli Rhanbarth Canol De Cymru.

Dilynwch y ddolen isod i gael manylion cyswllt pob AoS.

Mark Drakeford AoS – GorllewinCaerdydd (Llafur)

Vaughan Getphing AoS – De Caerdydd a Phenartht (Llafur)

Julie Morgan AoS – Gogledd Caerdyddh (Llafur)

Jenny Rathbone AoS – Canol Caerdydd (Llafur)

Os ydych yn breswylydd a’ch bod am weld ym mha etholaeth rydych chi’n byw ewch i beiriant chwilio etholaethau Cynulliad Senedd Cymur..