Your AMs

Mae pedwar AC etholaeth (Canol Caerdydd, Gogledd Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth a Gorllewin Caerdydd) ynghyd â phedwar AC Rhanbarthol sy’n cynrychioli Rhanbarth Canol De Cymru.

Dilynwch y ddolen isod i gael manylion cyswllt pob AC.

Dilynwch y ddolen isod i ddod o hyd i fanylion cyswllt pob AC:Os ydych yn breswylydd a’ch bod am weld ym mha etholaeth rydych chi’n byw ewch i beiriant chwilio etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru..