Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff (au) 14, 21 Rhan (nau) 4 a 5 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Esboniad o resymau