Cynghorau Tref a Chymuned

Aelodaeth Lawn

Cyngor Cymuned Lys-faen

Cyngor Cymuned Pentre Llaneirwg

Cyngor Cymuned Pentyrch

Cyngor Cymuned Radur a Phentre-poeth

Cyngor Cymuned Sain Ffagan

Cyngor Cymuned Thongwynlais