Eich MPs

Mae pedair etholaeth seneddol yn yr ardal hon. Mae un AS gan bob etholaeth. Mae’r holl ASau yn cynnal cymorthfeydd cyngor rheolaidd i gwrdd ag etholwyr.

Dilynwch y dolenni isod i ddod o hyd i fanylion am bob AS a gwybodaeth yngl?n â’i gymorthfeydd cyngor:

Kevin Brennan AS – Gorllewin Caerdydd (Llafur)

Stephen Doughty AS – De Caerdydd a Phenarth (Llafur))

Jo Stevens AS – Canol Caerdydd (Llafur)

Anna McCorrin AS – Gogledd Caerdydd (Llafur)

Os ydych yn breswylydd ac am wybod pa etholaeth rydych yn byw ynddi ewch i beiriant chwilio etholaeth Tŷ'r Cyffredin .