Eich MEPs

Mae’r Aelodau isod o Senedd Ewrop, a etholwyd yn 2009 trwy gynrychiolaeth gyfrannol, yn cynrychioli Llundain gyfan. Cysylltwch ag unrhyw un ohonynt, trwy ddefnyddio’r dolenni isod i ddod o hyd i’r manylion cyswllt, am gymorth a chyngor ar faterion Ewropeaidd.

Cysylltwch â Senedd Ewrop yn:

2 Queen Anne’s Gate
London SW1H 9AA
Ffôn: 020 7227 4300
Ffacs: 020 7227 4302
E-bost: eplondon@europarl.europa.eu

Gwefan Senedd Ewrop