Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9fed Mehefin, 2020 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Lee Bridgeman Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Stephen Cunnah Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Heather Joyce Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Siân-Elin Melbourne Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Dan Naughton Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mike Phillips Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mia Rees Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Disgwyliedig
Matthew Richards Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Disgwyliedig