Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Mai, 2020 10.30 am, Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Abdul Sattar Dirprwy Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Asghar Ali Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Adrian Robson Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ashley Wood Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Mark Roberts Swyddog Disgwyliedig