Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Ebrill, 2020 1.30 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Keith Jones Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Chris Lay Dirprwy Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Ali Ahmed Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Asghar Ali Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Sean Driscoll Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Iona Gordon Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Parry Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ed Stubbs Aelod Pwyllgor Disgwyliedig