Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun y Cabinet Medi 2019- Chwefror 2020  (01/09/2019 i 31/12/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Medi 2019

Arweinydd

1.

Aelodau Cabinet Cynorthwyol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau (BRED

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

3.

Tendr i gyflenwi hylif tanwydd i Gaerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

4.

Perfformiad Ch1 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

5.

Monitro Cyllideb Mis 4 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Tai a Chymunedau

6.

Strategaeth y Cyngor i ddarparu'r cynllun prynu'n ôl. New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

7.

Polisi Enwi Strydoedd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Hydref 2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

8.

Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd'

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

9.

Cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwydr ar wahân yn y dyfodol

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Diwylliant a Hamdden

10.

Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

11.

Y Theatr Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   10 Hyd 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Ebr 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

12.

Gweledigaeth a Strategaeth Caerdydd 2030 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

13.

Newid Fflyd o ran Cerbydau Sbwriel a Chodi New!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Buddsoddi a Datblygu

14.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

15.

Pentref Chwaraeon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

16.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

17.

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   24 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

18.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Ymgynghoriad Drafft New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

19.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

20.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Aer Glân

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

21.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2018/19 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Tachwedd 2019

Plant a Theuluoedd

22.

Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau'r Gwasanaethau Plant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

23.

Strategaeth Fwyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

24.

Adroddiad Canol y Flwyddyn Rheoli'r Trysorlys

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Tach 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

25.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i'w Hymgynghori Arnynt

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

26.

Monitro Cyllideb Mis 6 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

27.

Perfformiad Ch2 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Tai a Chymunedau

28.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

29.

Gwiriadau Seiliedig ar Risg Budd-dal Tai New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Buddsoddi a Datblygu

30.

Swyddfa Graidd - Achos Busnes Llawn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

31.

Penawdau'r Telerau Dumballs Rd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

32.

Strategaeth Ddatblygiad Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

33.

Strategaeth Gosod Ffioedd Cartrefi Gofal Pobl H?n 2019-2024 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

34.

Addasiadau Cyfleuster Anabl - adolygu canlyniadau i unigolion a gwerth am arian New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Rhagfyr 2019

Diwylliant a Hamdden

35.

Yr Eglwys Norwyaidd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

36.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

37.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

38.

Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   12 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Buddsoddi a Datblygu

39.

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

40.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Ionawr 2020

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

41.

Cynllun Strategol i Ddarparu Canlyniadau Rhagorol ar gyfer Oedolion

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Chwefror 2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

42.

Adroddiad y Cyllid

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   27 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

43.

Monitro Perfformiad Ch3 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

44.

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019