Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun  (01/12/2018 i 31/03/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

13 Rhagfyr 2018

Arweinydd

1.

Siarter Cynghorau Cymuned

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Prif swyddog:  Davina Fiore

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

Diwylliant a Hamdden

2.

Meysydd y Canmlwyddiant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Cantonian

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

4.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Y ddarpariaeth o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg yn ardal Llanrhymni New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

5.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: cynnig i wneud newid rheoleiddiedig i ysgol arbennig Greenhill New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

6.

Cofrestr Risg Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

7.

Stadiwm Y Mileniwm Plc-Gwelliannau I Erthyglau Cymdeithasu New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

8.

Cyfrif Sylfaen y Dreth Gyngor 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Buddsoddi a Datblygu

9.

Cymeradwyaeth i gaffael safle ddatblygu tai yn Iorwerth Jones, Trenchard Drive, Llanisien o Gaerdydd a Bwrdd Iechyd y Fro. New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

10.

Prynu buddiant prydles hir ar Bessemer Close.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Tai a Chymunedau

11.

Adolygiad a Strategaeth Digartrefedd 2018-2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

24 Ionawr 2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

12.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Fitzalan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

13.

Perfformiad Ysgolion Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

14.

Cyfraddau Nad ydynt yn Ddomestig Cenedlaethol - Dyledion a Ddilewyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Tai a Chymunedau

15.

Strategaeth i ddarparu o leiaf 2,000 o gartrefi Cyngor newydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

16.

Llety â chymorth i bobl ifanc - Anghenion Cymhleth New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Buddsoddi a Datblygu

17.

Papur Gwyn Economaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

18.

Ffordd Dumballs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

19.

Llety Swyddfa Craidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

20.

Gwarediadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

21.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Gofal cymdeithasol iechyd a Lles / Plant a Theuluoedd

22.

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

23.

Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2017/18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Prif swyddog:  Sarah McGill

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

24.

Gosod goleuadau strydoedd preswyl LED trwy'r ddinas a datblygu seilwaith SMART

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

25.

Canllawiau Cynllunio Atodol Addasu Fflatiau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

26.

CCA Llety Myfyrwyr

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

27.

Polisi Apeliadau Dirwyon Parcio New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Chwefror 2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

28.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

29.

Adroddiad y Cyllid 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

30.

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

31.

Chwarter 3 2018-19 Adroddiad Perfformiad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

32.

Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Rhag 2018

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

33.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Awyr Glân New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Mawrth 2019

Plant a Theuluoedd

34.

Cynllun strategol i ddarparu canlyniadau ardderchog ar gyfer ein holl blant New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Tai a Chymunedau

35.

Strategaeth Lletya Pobl Hŷn 2018 - 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

36.

Cynllun busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

37.

Datganiad Polisi Tâl 2019/20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Maw 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018