Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan January to April  (01/01/2024 i 30/04/2024)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

18 January

Materion Craffu

1.

To Receive the Joint Task and Finish Inquiry Report on the Replacement LDP

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Arweinydd

2.

Shared Prosperity Fund Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

3.

School Organisation Planning: Primary School Places to serve Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Culture, Parks & Events

4.

Skatepark Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/06/2023

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

5.

Trethi Annomestig - Dileadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Buddsoddi a Datblygu

6.

REFIT:4 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

7.

Atlantic Wharf Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

Tackling Poverty, Equality & Public Health

8.

Participation Strategy 2023-27

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/09/2023

Transport & Strategic Planning

9.

The City Parking Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

10.

Shared Regulatory Service Annual Report 2022-23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

February

Arweinydd

11.

Corporate Plan 2024-27

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor, Cabinet

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Newid yn yr Hinsawdd

12.

One Planet Cardiff - Annual Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2024

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Addysg

13.

Cardiff's Sustainable Communities for Learning Programme: Building on Success and Investing in the Future Strategy 2024-2033

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/07/2023

Finance, Modernisation and Performance

14.

Monitro'r Gyllideb Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   29 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

15.

Budget Report 2024/25

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   29 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Tai a Chymunedau

16.

Response to the Welsh Government White Paper Consultation 'Ending Homelessness in Wales' Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   29 Chwe 2024

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2024

March

Arweinydd

17.

Council as the Corporate Trustee - Governance Arrangements Newydd!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2024

Cimate Change

18.

Delivering the Recycling Strategy 2022-25 - Cleaner and Greener

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   11 Gorff 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/07/2023

Addysg

19.

School Admission Arrangements 2025/26

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

20.

Pay Policy Statement 2024/25 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2024

Tai a Chymunedau

21.

Housing Revenue Account (HRA) Business Plan 2024/25

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

22.

Overcladding Nelson House / Loudoun House

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/09/2023

Buddsoddi a Datblygu

23.

City Hall (Core Office Update Report)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Tackling Poverty, Equality & Public Health

24.

Strategic Equality Plan 2024-28

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Transport & Strategic Planning

25.

Delivering a Bus Priority Network for Cardiff

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

26.

Updated Highway Maintenance Policy Document Part A (2024) Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2024

Mai

Culture, Parks & Events

27.

Fields In Trust

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Housing & Communities and Tackling Poverty, Equality & Public Health

28.

City Centre Youth Hub

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/09/2023