Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun Y Cabinet  (01/11/2021 i 28/02/2022)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

October 2021

Clean Streets, Recyling & Environment

1.

Un Blaned Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

2.

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

3.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) Caerdydd2022-2032

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

4.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif: Ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Buddsoddi a Datblygu

5.

Strategaeth Ddatblygu James Street

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

6.

Dinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyriol o Bobl H?n

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Stratgic Planning & Transport

7.

Adroddiadau monitro blynyddol y CDLl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

8.

Caffael cynllun clwb ceir i Gaerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

November 2021

Arweinydd

9.

Diweddariad ar Reoliadau Llywodraeth Cymru i Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol a Newidiadau Canlyniadol i Gyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/10/2021

Plant a Theuluoedd

10.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru: Trefniadau Cynnal gyda Chyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Clean Streets, Recycling & Performance

11.

Polisi Gorfodi Amgylcheddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

12.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

13.

Strategaeth Ailgylchu ar gyfer Caerdydd: 64% a Thu Hwnt

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

Diwylliant a Hamdden

14.

Sicrhau Dyfodol Adeiladau Treftadaeth Caerdydd - Diweddariad Eglwys Norwyaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Finance, Modernistation & Performance

15.

Monitro Cyllideb Mis 6

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

16.

Map Ffordd Dinas Glyfar Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

17.

Cynnig Ymagwedd Rhanbarthol at Gyflogadwyedd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

Buddsoddi a Datblygu

18.

Strategaeth Eiddo Corfforaethol 2021 i 2026

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Tai a Chymunedau

19.

Prosiect Gorchudd cladin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

20.

Addasiadau Anabl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

21.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

December 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

22.

Strategaeth Bontio Cerbydau - Darparu Fflyd Allyriadau Ar Gyfer Cyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Diwylliant a Hamdden

23.

Diweddariad ar y Strategaeth Gerddoriaeth

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

24.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

25.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

26.

Strategaeth Rheoli Perfformiad a Data

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

27.

Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

28.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Tai a Chymunedau

29.

Cymeradwyo 2 gytundeb pecyn mewn egwyddor i greu tua 60 o gartrefi cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Buddsoddi a Datblygu

30.

Diweddariad Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (Achos Busnes Terfynol y Felodrom)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

31.

Diweddariad Glanfa'r Iwerydd - Achos Busnes Amlinellol Canolfan y Ddraig Goch

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

32.

Gwaredu teitl rhydd-ddaliad tir yn Llaneirwg i Gymdeithas Tai Linc Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

33.

Strategaeth Gwasanaethau Oedolion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

34.

Strategaeth Systemau Trafnidiaeth Deallus (STD) Caerdydd / Yr Ystafell Reoli - Camau Nesaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

35.

Estyniad Ardal Gadwraeth Llandaf - Cadarnhau Cyfarwyddyd Erthygl 4

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021