Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan March - July 2021  (01/04/2021 i 31/07/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

18 Mawrth 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

1.

Contract a phrydles ar gyfer cynhyrchu trydan gwyrdd o nwy tirlenwi a rheoli nwy tirlenwi yn Ffordd Lamby

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

2.

Disodli Fflyd Cerbydau Casglu Gwastraff

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Plant a Theuluoedd

3.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

Diwylliant a Hamdden

4.

Adolygiad ar Gontract Hamdden gyda Greenwich Leisure Ltd (GLL)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

5.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

6.

Polisi Monitro Cyflogeion yn y Gwaith

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

7.

Polisi Tâl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

8.

Adroddiad Cwynion Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Tai a Chymunedau

9.

Cymeradwyo 2 gytundeb pecyn mewn egwyddor i greu tua 60 o gartrefi cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

10.

Cynllun Busnes HRA

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Buddsoddi a Datblygu

11.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

12.

Cytundeb Cyflawni ac Adroddiad ar yr Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Mai 2021

Arweinydd

13.

Adfer ac Adnewyddu: Creu Caerdydd gryfach, decach a gwyrddach New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

14.

Adfer ac Adnewyddu: Creu Adferiad sy'n Dda i Blant New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

15.

Adfer ac Adnewyddu: Cyflawni gweledigaeth Caerdydd Un Blaned New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

16.

Adfer ac Adnewyddu: Dyfodol gwasanaethau cyhoeddus lleol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

17.

Ehangu'r gwasanaeth casglu poteli a jariau gwydr ar wahân ledled y ddinas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

18.

Polisi Gorfodi Amgylcheddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

19.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Diwylliant a Hamdden

20.

Diwylliant a Hamdden

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

21.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Buddsoddi a Datblygu

22.

Achos Busnes Amlinellol Maes Parcio Glanfa'r Iwerydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

23.

Diweddariad Strategaeth Uwchgynllun Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

24.

Strategaeth Ddatblygu James Street

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

25.

Clwstwr Cynhyrchu Diwylliannol Glanfa'r Iwerydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Mai 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

26.

Merchant Place a Strategaeth Datblygu Adeilad Cory

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

27.

Prydles Arena Motorpoint

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Mehefin 2021

Arweinydd

28.

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2020-21 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Buddsoddi a Datblygu

29.

Gwaredu teitl rhydd-ddaliad tir yn Llaneirwg i Gymdeithas Tai Linc Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

30.

Achos Busnes Llawn a Chytundeb Datblygu'r Arena New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

31.

Strategaeth Eiddo Corfforaethol 2021 i 2026 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021