Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan (Dec 2020-Jan 2021)  (01/01/2021 i 30/04/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

17 December 2020

Arweinydd

1.

Response to Welsh Government Consultation on Corporate Joint Committees

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

2.

Response to PRAP Scrutiny report on Impact of Scrutiny reports New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

3.

Cardiff Heat Network- Full Business Case Approval

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

4.

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21fed Ganrif (Band B): Ailddatblygu ac estyn Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

5.

Ysgol Mynydd Bychan New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

6.

Calculation of Council Tax Base 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

7.

Corporate Risk Register - Mid Year Review 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

8.

Anti Money Laundering Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

9.

Adroddiad Perfformiad New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

Buddsoddi a Datblygu

10.

Atlantic Wharf Masterplan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

11.

Cynllun Eiddo Blynyddol 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

12.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

13.

2nd Review of South Wales Aggregates Regional Technical Statement (RTS)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

14.

Llandaff Conservation Area Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Ionawr 2020

Plant a Theuluoedd

15.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

16.

Dinasoedd sy'n Dda i Blant New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

17.

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd - Datblygu Celf, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar safle'r ysgol uchaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

18.

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Chwe 2021

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

19.

2021/22 Budget Proposals for Consultation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Buddsoddi a Datblygu

20.

City Recovery Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

March 2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

21.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

22.

Ffynhonnell Agored - Polisi Ymchwilio Ar-lein New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Gwybodaeth yn Unig

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

23.

Polisi Monitro Cyflogeion yn y Gwaith New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

24.

Polisi Tâl New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

Buddsoddi a Datblygu

25.

Achosion Busnes Swyddfeydd Craidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020