Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan April - June  (01/04/2020 i 31/07/2020, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

1.

Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

2.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2021/22 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

3.

Polisi Tâl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Tai a Chymunedau

4.

Gorcladin New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   2 Ebr 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

5.

Caffael safle'r Gweithfeydd Nwy yn Grangetown

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

6.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

7.

Gatiau Lonydd Cefn ar Briffyrdd Cyhoeddus - Polisi a Strategaeth Cyngor Caerdydd 2020

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Buddsoddi a Datblygu

8.

Adfywio James Stree

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

9.

Sgwar Callaghan New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

10.

Cymeradwyaeth ar gyfer Cyfranogi yng Nghynllun Ailsefydlu'r DU New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

11.

Adroddiad Adolygu a Chytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Ebrill 2020

12.

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd - Datblygu Celf, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar safle'r ysgol uchaf New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Hydref 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Mai 2020

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

13.

Cais am Gynnydd yn nhâl Cerbydau Hacni New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

14.

Ymateb i'r adroddiad Craffu, sef Rheoli Bioamrywiaeth New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Hydref 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

15.

Un Blaned Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Hydref 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Diwylliant a Hamdden

16.

Yr Eglwys Norwyaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

17.

Cynigion ar gyfer Datblygu Canolfan Gelfyddydau Chapter

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

18.

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

19.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

20.

Cynllun Trefniadaeth Ysgolion: Ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o Greigiau / Sain Ffagan, Radur / Pentre-poeth a'r Tyllgoed New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Tai a Chymunedau

21.

Adolygiad o ddarpariaeth Caerdydd Ar Waith ac Asiantaeth New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Buddsoddi a Datblygu

22.

Cynllun Eiddo Blynyddol 2020/21 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

23.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

24.

Strategaeth Eiddo Corfforaethol 2020-2025 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

25.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

26.

Camau Nesaf Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

27.

Dinasoedd a Chymunedau o Blaid Pobl Hŷn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Mehefin 2020

Arweinydd

28.

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2019-20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   24 Medi 2020

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Plant a Theuluoedd

29.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

30.

Alldro New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

31.

Cynllun Strategol i Ddarparu Canlyniadau Rhagorol ar gyfer Oedolion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019