Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaenraglen Busness Cabinet Rhagfyr 2019  (01/12/2019 i 31/03/2020, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Rhagfyr 2019

Plant a Theuluoedd

1.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Strategaeth Doiledau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

3.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

4.

Cytundeb Map Ffordd Dinas Gall Drafft er mwyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol ar y Map Ffordd Dinas Gall Drafft

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

5.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i'w Hymgynghori Arnynt

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

6.

Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   12 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Tai a Chymunedau

7.

Cynnig pecyn gyda Willowmead Holdings Ltd i adeiladu 31 fflat cyngor newydd ar hen safle Tafarn Paddle Steamer yn Sgwâr Loundon, Butetown, Caerdydd.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

8.

Gwella safonau ynni yn y PRS ledled Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

9.

Ymateb y Cabinet i'r Adorddiad Craffu o'r enw Llety â Chymorth a Dros Dro

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Buddsoddi a Datblygu

10.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

11.

Strategaeth Ddatblygiad Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Ionawr 2020

Arweinydd

12.

Uchelgais Prifddinas - Agenda Polisi Adnewyddiedig New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Diwylliant a Hamdden

13.

Yr Eglwys Norwyaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

14.

Polisi Tramgwyddau Rheoli Gwastraff New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

15.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

16.

Gwerthuso perfformiad ysgolion Caerdydd 2018/19 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

17.

Darpariaeth blynyddoedd cynnar, cynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

18.

CTY Radur, Pentre-poeth, Creigiau a Sain Ffagan a'r Tyllgoed New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

19.

CTY - Symud a Chynllunio ymestyn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

20.

Newid Fflyd o ran Cerbydau Sbwriel a Chodi

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

21.

Cynllun Asbestos Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

22.

HACCP Diogelwch Bwyd Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

23.

Dileu Ardrethi Annomestig Genedlaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Ion 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Tai a Chymunedau

24.

Addasiadau Cyfleuster Anabl - adolygu canlyniadau i unigolion a gwerth am arian

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Ion 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

25.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

26.

Darpariaeth Tai Pobl H?n Maelfa a Llaneirwg New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Buddsoddi a Datblygu

27.

Penawdau'r Telerau Dumballs Rd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Ion 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

28.

Swyddfa Graidd - Achos Busnes Llawn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

29.

Ailgomisiynu Gwasanaethau Cymorth Tymhorol a Gofal Cartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

30.

Polisi Gwasanaethau Cymdeithasol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

31.

Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas - Rhoi Tendr Cam 1 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

32.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Aer Glân

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Chwefror 2020

33.

Cynllun Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

34.

Adroddiad y Cyllid

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   27 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

35.

Monitro'r Gyllideb Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Mawrth 2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

36.

Polisi Tâl New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Buddsoddi a Datblygu

37.

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Ion 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Gorff 2019

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019