Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 16eg Ionawr, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

4. Cynllun Corfforaethol 2019-22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 4.30 pm - Cyngor

9. Datganiad Polisi Cyflog 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020