Manylion y mater

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae'r angen am ddarpariaeth arbenigol ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol hirdymor yn parhau i gynyddu. 

 

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r achos dros ehangu darpariaeth ysgolion cynradd ac uwchradd arbenigol ledled y ddinas, ac mae'n gofyn am gymeradwyaeth y cabinet i ymgynghori.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

Angen Penderfyniad: 14 Hyd 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Ystyriaeth Craffu: Amber

Eitemau Agenda