Manylion y mater

Caffael cynllun clwb ceir i Gaerdydd

Fel rhan o'r adolygiad 'Ffyrdd o Weithio', archwilio’r opsiwn i Gyngor Caerdydd gymryd aelodaeth gorfforaethol o'r cynllun clwb ceir, gan ddarparu mynediad at gerbydau clybiau ceir i weithwyr y Cyngor yn hytrach na defnyddio fflyd llwyd ar gyfer teithio sy'n gysylltiedig â gwaith.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Angen Penderfyniad: 14 Hyd 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda