Manylion y mater

Adroddiadau monitro blynyddol y CDLl

Ar 28 Ionawr 2016, mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd yn ffurfiol. Yn rhan o’r broses cynllun datblygu statudol mae angen i’r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Tachwedd bob blwyddyn.  Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu’r diben, y prif ganfyddiadau a chanlyniadau’r ail AMB, a cheisio cymeradwyaeth i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2021.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Angen Penderfyniad: 14 Hyd 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda