Manylion y mater

Dinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyriol o Bobl H?n

Cynigir bod Caerdydd yn gwneud cais am aelodaeth o'r rhwydwaith ar gyfer dinasoedd dda i bobl h?n.

 

Er mwyn cefnogi y dyhead cymunedol sy'n Ystyriol o Bobl H?n, mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi sefydlu Rhwydwaith Byd-eang ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyriol o Bobl H?n sy'n cysylltu dinasoedd, cymunedau a sefydliadau ledled y byd gyda'r weledigaeth gyffredin o wneud eu cymuned yn lle gwych i dyfu'n h?n.

 

Byddai aelodaeth o'r rhwydwaith yn rhoi:-

 

·         Mynediad at rannu gwybodaeth i gymuned fyd-eang.

·         Cefnogaeth gan rwydwaith byd-eang o gysylltiadau, ymarferwyr, ymchwilwyr, arbenigwyr ac eiriolwyr sydd wedi ymrwymo i feithrin amgylcheddau sy'n ystyriol o oedran.

Cyfleoedd i gydweithio megis prosiectau ymchwil rhyngwladol, cyhoeddiadau ar y cyd, rhwydweithio a rhannu ymhlith ei gilydd ac ati.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Angen Penderfyniad: 14 Hyd 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Director of Adults Services, Housing & Communities

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda