Manylion y mater

Adfer ac Adnewyddu: Dyfodol gwasanaethau cyhoeddus lleol

Yn rhan o raglen Adfer ac Adnewyddu'r Cyngor, bydd yr adroddiad hwn yn ystyried yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar wasanaethau'r Cyngor a gwasanaethau cyhoeddus lleol, gan gynnwys y newid tuag at fod yn sefydliad ystwyth, defnydd cynyddol o dechnoleg a data wrth ddarparu gwasanaethau a chymhwyso gweithio’n lleol ar gyfer gwasanaethau cymunedol rheng flaen.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Angen Penderfyniad: 20 Mai 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda