Manylion y mater

Strategaeth Ddatblygu James Street

Ar ôl caffael y safle ym mis Tachwedd 2020 mae'r Cyngor wedi cychwyn proses farchnata feddal i fesur diddordeb y farchnad a sicrhau partner gwaredu neu ddatblygu i adfywio'r safle ac adennill buddsoddiad y Cyngor.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Angen Penderfyniad: 14 Hyd 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda