Manylion y mater

Diwylliant a Hamdden

Bydd yr adroddiad yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cabinet nodi'r cynnydd y mae'r Cyngor wedi'i wneud hyd yma a chynigion / cynlluniau’r dyfodol mewn perthynas â'r pum eitem a nodir yn y cynnig. 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Angen Penderfyniad: 20 Mai 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda