Manylion y mater

Anti Money Laundering Policy

to approve the Anti-Money Laundering Policy.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

Angen Penderfyniad: 17 Rhag 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Amber

Penderfyniadau

Eitemau Agenda