Manylion y mater

Polisi Gweithio Gartref

Diben yr adroddiad yw cyflwyno polisi gweithio gartref wedi’i ddiwygio i gefnogi'r cynnydd yn nifer y cyflogeion sy’n gweithio gartref o ganlyniad i bandemig Covid-19 a’r newidiadau sydd eu hangen i swyddfeydd craidd.   Gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo'r polisi wedi’i ddiwygio.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Angen Penderfyniad: 24 Chwe 2022 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd