Manylion y mater

Budget Monitoring Month 6 Report

The report will outline the overall financial monitoring position of the
Council in respect of both revenue and capital accounts. This will
include an analysis of key variances based on the first six months of
the financial year

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Angen Penderfyniad: 19 Tach 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: GREEN

Eitemau Agenda