Manylion y mater

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Under Section 82 of the Environment Act 1995 every local authority has an obligation to regularly review and assess air quality in their areas, and to determine whether or not air quality objectives are likely to be achieved.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Angen Penderfyniad: 17 Rhag 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: AMBER

Penderfyniadau

Eitemau Agenda