Manylion y mater

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

At its meeting on 23 January the Cabinet considered a report setting out the responses received following consultation on proposals for early years, primary school, secondary school and post-16 provision to serve Adamsdown and Splatt.

At this meeting Cabinet authorised officers to bring a further report to Cabinet for consideration, setting out details of revised proposals for the provision of education places in Adamsdown and Splatt.

The purpose of the report is to seek Cabinet approval to consult on revised proposals.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Angen Penderfyniad: 18 Chwe 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Eitemau Agenda