Manylion y mater

Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion

I ddiweddaru’r Cabinet ar hynt datblygu ystâd ysgolion bresennol y Cyngor, a chyflawni darpariaeth newydd dan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif fel rhan o’r Cynllun Cyflawni Lleol

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Angen Penderfyniad: 19 Maw 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda