Manylion y mater

Camau Nesaf Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni

Ym mis Rhagfyr cymeradwywyd strategaeth ddatblygu newydd yn y Cabinet ar gyfer Llanrhymni, yn canolbwyntio ar y bont a'r ffordd gyswllt newydd rhwng ystâd Llanrhymni a'r A48.

 

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr adroddiad hwnnw a'r camau nesaf i'w gweithredu.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd