Manylion y mater

Gatiau Lonydd Cefn ar Briffyrdd Cyhoeddus - Polisi a Strategaeth Cyngor Caerdydd 2020

Mae gatiau lonydd cefn yn fesur syml ac effeithiol sy'n helpu i leihau lefelau o drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a allai barhau er anfantais i gymunedau lleol fel arall.

 

Yn 2008, gweithredodd Cyngor Caerdydd bolisi gosod gatiau lonydd cefn, ac mae'n parhau i gefnogi a chydnabod pwysigrwydd y cynlluniau hyn. Ers hynny, mae gatiau wedi’u gosod mewn nwy na 180 o lonydd, gan fod o fudd i tua 7,500 eiddo.

 

Yn 2014, diddymwyd y pwerau deddfwriaethol ar gyfer gosod gatiau lonydd cefn dan y Ddeddf Priffyrdd, ac fe'u deddfwyd fel Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona. Er ei bod yn ymddangos bod gorchmynion gosod gatiau cefn a GDMACau yn debyg, mae rhai gwahaniaethau gweithdrefnol a gyflwynwyd yn rhan o'r gofynion deddfwriaethol newydd.

 

Diben yr adroddiad hwn yw cynnig polisi a strategaeth gosod gatiau lonydd cefn newydd yn unol â'r gofynion deddfwriaethol cyfredol, gan nodi'r ystyriaethau a'r gweithdrefnau gweithredol sy'n gysylltiedig â chyflawni'r cynlluniau hyn.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Angen Penderfyniad: 19 Maw 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda