Manylion y mater

Dileu Ardrethi Annomestig Genedlaethol

Diben yr adroddiad fydd i gael awdurdodiad ffurfiol i ddileu dyledion Ardrethi Annomestig Cenedlaethol sydd yn fwy na £100,000 mewn gwerth.Mae’r cais wedi ei wneud yn unol â Rhan 3, adran 2 o Gyfansoddiad Cyngor Caerdydd, swyddogaeth Penderfynu Gweithredol rhif 20

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Penderfyniadau

Eitemau Agenda