Manylion y mater

Cynllun Asbestos Corfforaethol

Bydd yr adroddiad yn darparu Cynllun Rheoli Asbestos Corfforaethol i’w gytuno gan y Cabinet a’i weithredu ar draws holl Safleoedd y Cyngor.Mae’r Cynllun yn ofyniad cyfreithiol o dan Reolaeth Rheoliadau Asbestos 2012.
Mae’r cynllun yn manylu ar y trefniadau sydd yn eu lle i reoli asbestos a’r rheolau i’w dilyn wrth gyflawni gwaith ar Safleoedd y Cyngor sydd yn cynnwys asbestos

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Eitemau Agenda