Manylion y mater

Darpariaeth blynyddoedd cynnar, cynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

Yn ei gyfarfod ar 11 Gorffennaf 2019 awdurdododd y Cabinet swyddogion i ymgynghori ar gynigion ar gyfer darpariaeth uwchradd ac ôl 16, darpariaeth cynradd a blynyddoedd cynnar, ac uwchraddio cyfleusterau cymunedol.

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad rhwng 16 Medi a 4 Tachwedd 2019.

 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r farn a fynegwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ynghyd ag argymhellion ar sut ddylid bwrw ymlaen.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda