Manylion y mater

Monitro Perfformiad Ch3

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o berfformiad y Cyngor ar gyfer Chwarter 3 o flwyddyn ariannol 2019-20, gan gynnig cyfle i’r Cabinet adolygu perfformiad, ystyried unrhyw faterion newydd, a nodi unrhyw gamau gwella angenrheidiol.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd