Manylion y mater

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Aer Glân

Datblygu Papur Gwyn drafft a lunnir gan yr ymgynghoriad Papur Gwyrdd Trafnidiaeth ac Aer Glân a gynhaliwyd yn nhymor y Gwanwyn 2018.  Bydd y Papur Gwyn yn cynnig gweledigaeth hir dymor i rwydwaith trafnidiaeth y ddinas, yn alinio’n agos â’r rhaglen waith aer glân barhaus y mae’r Cyngor yn ei chynnal gyda Llywodraeth Cymru.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda