Manylion y mater

Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor

Mae gan y Cyngor rwymedigaeth statudol i gytuno i’r sylfaen Dreth Gyngor erbyn 31 Rhagfyr bob blwyddyn.   Mae’r penderfyniad wedi’i ddirprwyo i'r Cabinet.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 12 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda