Manylion y mater

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2019/20

Bydd yr adroddiad yn rhoi gwybod i’r Cabinet am y prif risgiau sy’n wynebu’r Cyngor. Y tro diwethaf i’r Cabinet weld y Gofrestr Risgiau Corfforaethol (CRC) oedd mewn cyfarfod Cabinet ym mis Gorffennaf 2019. Mae uwch swyddogion yn adolygu’r ddogfen yn chwarterol a’r Cabinet unwaith bob 6 mis.       

Mae perchnogion Risg Corfforaethol ar lefel Cyfarwyddwr, ac maent oll yn cyfrannu at adolygu’r ddogfen.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 19 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda