Manylion y mater

Yr Eglwys Norwyaidd

Bydd yr adroddiad yn cytuno ar y camau nesaf ar gyfer sicrhau partner i fuddsoddi yn yr Eglwys Norwyaidd a’i gweithredu.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr