Manylion y mater

Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredd

Nod y Strategaeth hon yw datblygu a chynnal diwylliant lle mae pob rhan o’r sefydliad yn ystyried twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth yn annerbyniol, bod ac y bydd camau llym yn cael eu cymryd i atal a chanfod colledion twyll, i ddwyn twyllwyr i gyfrif yn gyflym ac yn effeithiol, ac adennill unrhyw golledion.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda