Manylion y mater

Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif: Ailddatblygu Ysgolion Cantonian, Riverbank a Woodlands

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r barn a fynegwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ynghyd ag argymhellion ar sut ddylid bwrw ymlaen.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 13 Meh 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda