Manylion y mater

Cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwydr ar wahân yn y dyfodol

Diweddaru’r Cabinet ar gynnydd y peilot casglu gwydr ar wahân, ac argymell estyniad dinas gyfan i’r gwasanaeth ailgylchu.

 

Mae’r adroddiad yn amlinellu canlyniadau ac adborth o’r peilot ac hefyd y cynnig i’w estyn a’r amserlen.

Math o fusnes: Key

Statws: Wedi ei ddileu

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr